بررسی نقش بوته‌های زرشک در انتقال عامل بیماری زنگ سیاه گندم به فصل دیگر

دوره 6، شماره 4، اسفند 1396، صفحه 11-20

حجت اله ربانی نسب؛ محمد رضوی؛ محمدعلی آقاجانی؛ مهرداد عباسی؛ سپیده ساجدی؛ محمدرضا میرزایی؛ مسعود ذاکر؛ علی دهقانی؛ ساسان رجایی؛ مجید الداغی


شناسایی عوامل قارچی مرتبط با بیماری های تنه درختان بادام در استان آذربایجان شرقی

دوره 4، شماره 1، فروردین 1394، صفحه 13-27

مریم برادران باقری؛ مهدی ارزنلو؛ اسداله بابای اهری


تعیین آلودگی گیاهان زینتی به چند بیماری مهم ویروسی در استان خراسان شمالی با الایزا

دوره 5، شماره 2، مهر 1395، صفحه 13-25

جواد محمودی صفا؛ سعید نصراله نژاد؛ محمد رضایی؛ فروه السادات مصطفوی نیشابوری


بررسی پاسخ های رفتاری شته ی مومی کلم Brevicoryne brassicae L. (Hemiptera: Aphididae) روی پنج رقم کلزا

دوره 7، شماره 2، شهریور 1397، صفحه 13-24

مریم پهلوان یلی؛ محسن محمدی انایی؛ مریم بزرگ امیر کلایی


بررسی فعالیت آنزیم کاتالاز و کارایی فتوسنتزی لاین های ذرت تحت آلودگی فوزاریوم (Fusarium verticillioides)

دوره 8، شماره 3، آذر 1398، صفحه 13-23

فرهاد باغبانی؛ سجاد محرمی نژاد؛ رامین لطفی؛ علی بنده حق؛ حسین کربلایی خیاوی


شناسایی ویروس های آران ای دار همراه با زردی کدوئیان در جنوب شرق ایران و تنوع ژنتیکی ویروس شایع آن

دوره 8، شماره 4، اسفند 1398، صفحه 14-27

زهرا صادقی؛ سعید نصراله نژاد؛ میلاد لکزیان؛ سیداسماعیل رضوی؛ مجید جعفری


مروری بر آلودگی نماتد مولد گره ریشه در باغ های پسته ی رفسنجان

دوره 6، شماره 1، فروردین 1396، صفحه 15-25

زینب خاتمی دوست؛ سالار جمالی؛ حسین فریور مهین؛ مهدی مرادی


تعیین پاتوتیپهای قارچ عامل لکه‌برگی سپتوریایی گندم (Mycosphaerella graminicola) در ایران

دوره 3، شماره 2، آذر 1393، صفحه 17-28

سمیه فلاحی مطلق؛ رامین روح پرور؛ حمیدرضا زمانی زاده؛ علی بنده حق


واکنش تابعی وابسته به دما در سن شکارگر(Fieber) Orius laevigatusنسبت به کنه ی دولکه ای، Tetranychus urticae Koch

دوره 5، شماره 1، فروردین 1395، صفحه 17-34

مهدی حسن پور؛ علیرضا یغمایی؛ علی گلی زاده؛ هوشنگ رفیعی؛ لیلا متقی نیا


استفاده از روش نابارورسازی حشرات در کنترل شب پره پشت الماسی کلم،Plutella xylostella L. (Lepidoptera: Plutellidae)

دوره 7، شماره 3، آذر 1397، صفحه 19-29

شیما شکری؛ شیوا اصولی؛ مریم عطاپور؛ سهراب ایمانی