درباره نشریه

نشریه "پژوهش­های  کاربردی در گیاه­پزشکی" یکی از شاخه­ های تخصصی مجله "دانش کشاورزی" سابق دانشکده کشاورزی دانشگاه تبریز است که پس از اجرایی شدن سیاست تخصصی گشتن انتشار مجلات علمی کشور با همت همکاران گروه آموزشی گیاهپزشکی مجوز انتشار آن در سال 1391 از وزارت علوم، تحقیقات و فناوری کسب و به صورت online  از طریق سامانه الکترونیکی (http://arpp.tabrizu.ac.ir) انتشار خود را شروع کرده است. این نشریه در پایگاه­های استنادی جهان اسلام (ISC)، اطلاعات جهاد دانشگاهی (SID) و نشریات علی کشور (Magiran) نمایه می­گردد. 

 

 

توضیحات: 

  •  این نشریه تابع قوانین دسترسی ازاد (Open access)  می باشد و دسترسی به تمامی مقالات این نشریه ازاد می باشد. 
  • مجله به نگارندگان مقالات اجازه می دهد که حق چاپ و حقوق انتشار را بدون محدودیت حفظ نمایند. 
  • این نشریه تابع قوانین کمیته اخلاق در انتشار (cope) می باشد. 
  •  این نشریه از آیین نامه اجرایی قانون پیشگیری و مقابله با تقلب در آثار علمی پیروی می نماید و تمام مقالات ارسال شده به این نشریه با نرم افزار سمیم نور مشابهت یابی می گردند.
  • اطلاعات تکمیلی در خصوص شرایط و ضوابط ارسال مقاله در بخش راهنمای نویسندگان مقاله قابل دسترس می باشد.

 

  

 

 

سامانه مشابه یاب متون سمیم نور | نه به سرقت علمیAbout the Journal | Journal of Sustainable Technology and Applied Science  (JSTAS)