داوران

داوران مجله در سال 1401

لینک دسترسی به سایت Publons اعضای هیات تحریریه و داوران نشریه پژوهش های کاربردی در گیاهپزشکی

دکتر مهدی ارزنلو 

https://publons.com/researcher/4458556/mahdi-arzanlou/

دکتر آرش زیبایی

https://publons.com/researcher/2770420/arash-zibaee/

دکتر رسول زارع

https://publons.com/researcher/2859121/rasoul-zare/

دکتر غلامرضا خداکرمیان 

https://publons.com/researcher/4175130/gholam-khodakaramian/

دکتر رقیه کریم زاده 

https://publons.com/researcher/4729005/roghaiyeh-karimzadeh/

دکتر Ana-carla-da-silva

https://publons.com/researcher/2152452/ana-carla-da-silva-santos/

دکتر Senthil-nathan

https://publons.com/researcher/2734438/senthil-nathan-sengottayan/

دکتر Ivan-dubovskiy

https://publons.com/researcher/1215518/ivan-dubovskiy/

دکتر کیوان کریمی 

https://publons.com/researcher/1504048/kaivan-karimi/

دکتر ابوالفضل نرمانی 

https://publons.com/researcher/4390418/abolfazl-narmani/

دکتر عباسعلی روانلو 

https://publons.com/researcher/2145416/abbasali-ravanlou/

دکتر لاله ابراهیمی 

https://publons.com/researcher/1179418/laleh-ebrahimi/

دکتر مسعود ابرین بنا 

https://publons.com/researcher/1700159/masoud-abrinbana/

دکتر عبداله احمدپور 

https://publons.com/researcher/4402955/abdollah-ahmadpour/

دکتر حمزه ایزدی 

https://publons.com/researcher/1746586/hamzeh-izadi/

دکتر علی اسکندری 

https://publons.com/researcher/2170208/ali-eskandari/

دکتر محمدعلی آقاجانی 

https://publons.com/researcher/2862666/mohammad-a-aghajani/

دکتر رضا اقنوم 

https://publons.com/researcher/2172409/reza-aghnoum/

دکتر مجید الداغی 

https://publons.com/researcher/2166005/majid-aldaghi/

دکتر جهانشیر امینی 

https://publons.com/researcher/3139825/jahanshir-amini/

دکتر سیروان بابایی 

https://publons.com/researcher/3888560/sirwan-babaei/

دکتر مونس بخشی 

https://publons.com/researcher/1382041/mounes-bakhshi/

دکتر علی بنده حق 

https://publons.com/researcher/4713211/ali-bandehagh/

دکتر مجید پدرام

https://publons.com/researcher/4247765/majid-pedram/

دکتر مهدی پیرنیا

https://publons.com/researcher/3163674/mahdi-pirnia/

دکتر مقصود پژوهنده 

https://publons.com/researcher/4923364/maghsoud-pazhouhandeh/

دکتر مریم پهلوان یلی 

https://publons.com/researcher/2031589/maryam-pahlavan-yali/

دکتر سالار جمالی 

https://publons.com/researcher/1356068/salar-jamali/

دکتر محمد حاجی زاده 

https://publons.com/researcher/4081528/mohammad-hajizadeh/

دکتر حمیدرضا حاجی قنبر

https://publons.com/researcher/1754506/hamidreza-hajiqanbar/

دکتر جهانگیر حیدرنژاد 

https://publons.com/researcher/2032348/jahangir-heydarnejad/

دکتر بهروز حریقی 

https://publons.com/researcher/3853219/behrouz-harighi/

دکتر مهدی حسن پور 

https://publons.com/researcher/3932788/mehdi-hassanpour/

دکتر رضا خاکور 

https://publons.com/researcher/2883612/reza-khakvar/

دکتر حجت اله ربانی نسب 

https://publons.com/researcher/2171782/hojjatollah-rabbani-nasab/

دکتر جبریاییل رزمجو 

https://publons.com/researcher/2912882/jabraeil-razmjou/

محمد رضوی 

https://publons.com/researcher/2178312/mohammad-razavi/

دکتر رامین روح پرور 

https://publons.com/researcher/2174192/ramin-roohparvar/

دکتر فریبا سهرابی 

https://publons.com/researcher/1939684/fariba-sohrabi/

دکتر داود شیردل 

https://publons.com/researcher/2068614/davood-shirdel/

دکتر پرویز شریفی 

https://publons.com/researcher/2167948/parviz-sharifi-ziveh/

دکتر امین صادقی 

https://publons.com/researcher/1530726/amin-sadeghi/

دکتر شهریار عسگری 

https://publons.com/researcher/2069109/shahriar-asgari/

دکتر حسین عظیی 

https://publons.com/researcher/2017254/hossein-azimi/

دکتر سید رضا فانی 

https://publons.com/researcher/2165393/seyed-reza-fani/

دکتر سید علی اصغر فتحی 

https://publons.com/researcher/4375185/seyed-ali-asghar-fathi/

دکتر رقیه همتی 

https://publons.com/researcher/2979339/rogahyeh-hemmati/