پیوندهای مفید

ایندکس فانگاروم


پایگاه استنادی علوم جهان اسلام


پایگاه داده قارچ/ گیاه میزبان (کشور ایالات متحده امریکا)


پایگاه داده های قارچ شناسی


نشریات دانشگاه تبریز


وزارت علوم، تحقیقات و فناوری


مایکوبانک


مجله بیماری های گیاهی ایران


مجله قارچ شناسی ایران