اطلاعات آماری نشریه

آمار نرخ پذیرش [به تفکیک سال]


آمار مقالات ارسالی [به تفکیک سال]


آمار میانگین زمان داوری [به تفکیک سال]


آمار کلی

آمار مقالات ارسالی
تعداد مقاله 263
تعداد پذیرش 97
تعداد عدم پذیرش 113
تعداد عدم پذیرش بدون داوری 44

مقالات منتشر شده (از سال 1391)
تعداد دوره‌ها 12
تعداد شماره‌ها 35
تعداد مقالات 347
تعداد مشاهده مقاله 268800
تعداد دریافت فایل اصل مقاله 202736
آمار میانگین زمان داوری
متوسط زمان تا اولین اقدام 1 روز
متوسط زمان تا اولین ارسال برای داوری 7 روز
متوسط زمان تا ارسال اولین بازنگری 30 روز
متوسط زمان داوری 15 روز
متوسط زمان پذیرش بدون داوری روز
درصد پذیرش 37 %