اطلاعات آماری نشریه

آمار نرخ پذیرش [به تفکیک سال]


آمار مقالات ارسالی [به تفکیک سال]


آمار میانگین زمان داوری [به تفکیک سال]


آمار کلی

آمار مقالات ارسالی
تعداد مقاله 303
تعداد پذیرش 111
تعداد عدم پذیرش 132
تعداد عدم پذیرش بدون داوری 52

مقالات منتشر شده (از سال 1391)
تعداد دوره‌ها 12
تعداد شماره‌ها 37
تعداد مقالات 364
تعداد مشاهده مقاله 296214
تعداد دریافت فایل اصل مقاله 227894
آمار میانگین زمان داوری
متوسط زمان تا اولین اقدام 1 روز
متوسط زمان تا اولین ارسال برای داوری 7 روز
متوسط زمان تا ارسال اولین بازنگری 31 روز
متوسط زمان داوری 16 روز
متوسط زمان پذیرش بدون داوری روز
درصد پذیرش 37 %