دوره و شماره: مقالات آماده انتشار / پذیرفته شده

مقاله پژوهشی

تاثیر چند نوع ویتامین در جیره غذایی شب‌پره مدیترانه‌ای آرد‌Ephestia kuehniella بر شاخص‌های تغذیه‌ای و ایمنی در مقابل بیمارگرها

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 09 خرداد 1402

10.22034/arpp.2023.16371

معصومه مصطفی زاده گلعذانی؛ شهرام میرفخرایی؛ شهرام ارمیده؛ عباس حسین زاده؛ علیرضا خلیل‌آریا


بررسی مقاومت ارقام تجاری گندم نسبت به بیمارگر لکه‌برگی سپتوریایی Zymoseptoria tritici در منطقه مغان

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 08 مرداد 1402

10.22034/arpp.2023.16643

علی عمرانی؛ رامین روح پرور؛ کمال شهبازی


مطالعه اپیدمیولوژیکی بیماری لکه نواری جو در استان خوزستان، ایران

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 08 مرداد 1402

10.22034/arpp.2023.16645

محمدرضا اصلاحی؛ شیده موجرلو


ارزیابی لاین­های گندم امیدبخش اقلیم معتدل کشور از نظر واکنش نسبت به زنگ سیاه

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 30 مرداد 1402

10.22034/arpp.2023.16756

علی ملیحی پور؛ گودرز نجفیان


مقاله کوتاه

Effect of Carbon Dioxide on Seed transmission of Lettuce mosaic virus

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 30 مرداد 1402

10.22034/arpp.2023.16757

نعمت سخندان بشیر


مقاله پژوهشی

The impact of host plants on biological parameters of Diuraphis noxia Abstract

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 09 مهر 1402

10.22034/arpp.2023.16895

حمیده طبسیان؛ شیلا گلدسته؛ غلامحسین مروج؛ الهام صنعتگر؛ محمد قدمیاری


بررسی تاثیر نانوامولسیون اسانس دو گیاه دارویی در تلفیق با پوشش پلیمری کتیرا جهت مهار پوسیدگی پنیسیلیومی پس از برداشت میوه گوجه فرنگی.

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 09 مهر 1402

10.22034/arpp.2023.16896

سیمین بهرامی نژاد؛ لاچین مختارنژاد؛ محسن فرزانه


پی‌جویی مقاومت به علف‌کش کلودینافوپ ‌پروپارژیل در توده‌های یولاف وحشی (Avena ludoviciana) مزارع گندم در برخی مناطق غرب و جنوب غرب ایران.

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 10 مهر 1402

10.22034/arpp.2023.16898

مهناز مرادی؛ سیروان بابائی؛ ایرج طهماسبی؛ ایرج نصرتی


عملکرد خاک دیاتومه ایرانی به تنهایی و در تلفیق با عصاره پونه در مقایسه با فرمولاسیون Silicosec® برای حفاظت دانه‌های مختلف غلات علیه حشرات کامل Tribolium confusum

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 23 آبان 1402

10.22034/arpp.2023.17102

فروغ زراسوندی زراسوندی؛ علی اصغر سراج؛ معصومه ضیائی


ردیابی و بررسی جایگاه تبارزایی ویروس پنهان زعفران (Saffron latent virus) در مزارع زعفران استان‌های خراسان جنوبی و رضوی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 30 آبان 1402

10.22034/arpp.2023.17118

اکرم توکلی بردسکن؛ سیده عاطفه حسینی؛ سارا قارونی کاردانی


ارزیابی تاثیر غلظت‌های مختلف قارچ‌کش Miravis Duo® (75 SC 200) در کنترل بیماری سفیدک پودری گوجه‌فرنگی در شرایط مزرعه‌ای

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 30 آبان 1402

10.22034/arpp.2023.17119

فاطمه خلقتی بناء؛ مجتبی مرادزاده اسکندری؛ کسری شریفی


ارزیابی واکنش تعدادی لاین‌های خالص طالبی و هندوانه به ویروس موزاییک هندوانه در شرایط گلخانه

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 30 آبان 1402

10.22034/arpp.2023.17120

مهدی پورمحمدعلی؛ حسین معصومی؛ جهانگیر حیدرنژاد؛ اکبر حسینی پور؛ روح اله عبدالشاهی؛ محمد جواد آروین


مقاله پژوهشی

کارایی چند قارچ‌کش‌ جدید در کنترل بیماری لکه موجی گوجه‌فرنگی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 01 آذر 1402

10.22034/arpp.2023.17121

کسری شریفی؛ آزاده گودرزی؛ بنفشه صفائی‌فراهانی


گزارش ویروس‌ ای مو (Grapevine virus A) از باغات انگور استان خراسان رضوی و تحلیل تبارزائی ویروس براساس بخشی از چارچوب ژنی ORF5

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 01 آذر 1402

10.22034/arpp.2023.17123

سارا قارونی کاردانی؛ محمود رضا کریمی شهری؛ سمیرا پاکباز