دوره و شماره: مقالات آماده انتشار

ارزیابی واکنش تعدادی لاین‌های خالص طالبی و هندوانه به ویروس موزاییک هندوانه در شرایط گلخانه

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 30 آبان 1402

10.22034/arpp.2023.17120

مهدی پورمحمدعلی؛ حسین معصومی؛ جهانگیر حیدرنژاد؛ اکبر حسینی پور؛ روح اله عبدالشاهی؛ محمد جواد آروین


مقاله پژوهشی

کارایی چند قارچ‌کش‌ جدید در کنترل بیماری لکه موجی گوجه‌فرنگی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 01 آذر 1402

10.22034/arpp.2023.17121

کسری شریفی؛ آزاده گودرزی؛ بنفشه صفائی‌فراهانی


شناسایی گونه‏ های Monilinia جداشده از درختان سیب شهرستان خرم‏آباد و بررسی کنترل زیستی پوسیدگی قهوه‌ای سیب در انبار

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 04 بهمن 1402

10.22034/arpp.2024.17479

فاطمه دریکوند؛ عیدی بازگیر؛ مصطفی درویش نیا؛ حسین میرزایی نجفقلی


Co-infection of tomatos brown rugose fruit virus and cucumber mosaic virus in tomato from Iran

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 07 بهمن 1402

10.22034/arpp.2024.17485

فرشته اسماعیل زاده؛ داود کولیوند


Peanut stunt virus symptom attenuation is associated with an unusual mutation in the virus genome

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 07 بهمن 1402

10.22034/arpp.2024.17488

نعمت سخندان بشیر


Antifungal activity of tobacco Osmotin expressed in Escherichia coli against some plant pathogenic fungi

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 07 بهمن 1402

10.22034/arpp.2024.17489

علی علیزاده تیلکی؛ مصطفی مطلبی؛ زهرا مقدسی جهرمی؛ عصمت جورابچی


اثر ژنوتیپ‌ های مختلف کلزا بر پارامترهای رشدی شته مومی کلم Brevicoryne brassicae

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 23 اسفند 1402

10.22034/arpp.2024.17687

سید حیدر موسوی انزابی؛ قدیر نوری قنبلانی


افزایش میزان تحمل خربزه به ویروس زردی شته زاد کدوئیان و ویروس کوتولگی زرد کدوئیان با استفاده از محرک‌ های سیستم دفاعی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 23 اسفند 1402

10.22034/arpp.2024.17688

منصور صلاتی؛ کاوه بنانج؛ سارا قارونی کاردانی؛ محمدرضا حسینی؛ زهرا غلامپور


تغییرات جمعیت حشرات کامل دو گونه سوسک چوبخوار خرماOryctes agamemnon mathiesseni و O. elegans در نخلستان‌های ماهشهر خوزستان

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 28 فروردین 1403

10.22034/arpp.2024.17804

زهرا آقاجری؛ آرش راسخ؛ سارا ضرغامی


رفتار زیستی متفاوت در تعامل دو باکتری بذرزاد گندم، Erwinia persicina و Xanthomonas translucens ، در شرایط درون‌شیشه و درون‌زیوه

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 24 اردیبهشت 1403

10.22034/arpp.2024.17967

آی سن افخمی فر؛ کبری مسلم خانی؛ نادر حسن زاده؛ جواد رزمی؛ نیما خالدی


پیش‌ آگاهی بیماری سفیدک پودری برای باغ‌‌های سیب بر پایه فناوری اینترنت اشیاء.

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 01 خرداد 1403

10.22034/arpp.2024.18012

بهاره جمشیدی؛ حسین خباز جلفایی