تعیین آلودگی گیاهان زینتی به چند بیماری مهم ویروسی در استان خراسان شمالی با الایزا

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی کارشناسی ارشد بیماری شناسی گیاهی، دانشکده تولید گیاهی دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان.

2 دانشیار گروه گیاهپزشکی، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان.

3 دانشجوی سابق کارشناسی ارشد بیماری شناسی گیاهی، مدیریت حفظ نباتات خراسان شمالی.

4 دانشجوی دکتری بیمار شناسی گیاهی، دانشگاه زابل.

چکیده

چکیده

 

در سال­های اخیر علائم بیماری­های ویروسی مانند موزائیک، رنگ پریدگی­ و لکه­های حلقوی در گیاهان زینتی استان خراسان شمالی شیوع پیدا کرده است. به منظور ردیابی بیماری­های مهم ویروسی در گیاهان زینتی استان، در مجموع 400 نمونه گیاه زینتی جمع­آوری و به آزمایشگاه منتقل گردیدند. تمامی نمونه­ها با آزمون سرولوژیکی DAS-ELISA  با استفاده از آنتی­ بادی­های  چند همسانه­ای ویروس پژمردگی لکه­ای گوجه­فرنگی Tomato spotted wilt virus (TSWV)، ویروس لکه ­حلقوی گوجه­فرنگی Tomato ring spot virus (ToRSV)، ­ویروس کوتولگی بوته انبوه گوجه­فرنگی Tomato bushy stunt virus (TBSV) ، ویروس موزائیک گوجه­فرنگی­Tomato mosaic virus (ToMV) ، ویروس موزائیک خیار Cucumber mosaic virus (CMV) و ویروس موزائیک یونجه Alfalfa mosaic virus (AMV)مورد سنجش قرار گرفتند. نمونه­هایی که در آزمون الایزا مثبت تشخیص داده شدند، به منظور مشاهده علائم روی گیاهان  محک  مایه­زنی گردیدند.در مایه­زنی مکانیکی تمام گیاهان محک علائم مشخص بیماری را نشان دادند. نتایج آزمون الایزا مشخص نمود که از مجموع 400 نمونه گیاه زینتی، 211 نمونه آلوده به ویروس بودند و از مجموع 16 گونه گیاه زینتی شامل: گل جعفری، گل جعفری درشت، رعنا زیبا، گل همیشه بهار، داوودی، آهار، مارگریت، نیلوفر، سیب زمینی شیرین، گل رز، شمعدانی، تاج خروس زینتی، اطلسی، زرشک زینتی، اسطوخودوس و گل مرواریدی تعداد نه گونه آلوده و هفت گونه فاقد آلودگی به بیماری­های ویروسی می­باشند. از بین این شش ویروس آلوده کننده گیاهان زینتی TBSV بیشترین و ToRSV کمترین میزان آلودگی را در استان داشت و آلودگی به ویروس AMV در هیچ یک از نمونه­های گیاهان زینتی مشاهده نشد.­مقدمه                         

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Infection Determine of Ornamental Plants to Some Important Viral Diseases in North Khorasan Province by ELISA

نویسندگان [English]

  • Javad Mahmodi Safa 1
  • Saeid Nasrollahnejad 2
  • Mohammad Rezaee 3
  • Farvehalsadat Mostafavi Neshabouri 4
1 MSc Student, Dept. of Plant Pathology,Gorgan University of Agricultural Sciences and Natural Resources, Gorgan, Iran
2 Associate Prof., Dept. of Plant Protection, Gorgan University of Agricultural Sciences and Natural Resources, Gorgan, Iran
3 Former MSc Student, Dept. of Plant Pathology, North Khorasan Province
4 PhD Student in Plant Pathology, Zabol University.
ایازپور ک، 1393. فهرست الفبایی ویروس­های گیاهی و ویروئید­های ایران. انتشارات دانشگاه آزاد اسلامی واحد جهرم.
ایزدپناه ک، 1361. لیست مشروح بیماری­های ویروسی و شبه ویروسی گیاهان در فارس .انتشارات دانشگاه شیراز.  
بهار م، دانش د و فیلسوف ف، 1362. شیوع و شناسایی ویروس­های آلوده کننده خیار در اصفهان. هفتمین کنگره گیاهپزشکی ایران، 16-12 شهریور ماه، کرج.
بی نام، 1393. آمار نامه کشاورزی ایران. اداره کل آمار و اطلاعات وزارت کشاورزی.
بی نام، 1392 الف. آمار نامه کشاورزی ایران. اداره کل آمار و اطلاعات وزارت کشاورزی.
بی نام، 1392 ب. آمار گل و گیاهان زینتی. پژوهشکده ملی گل و گیاهان زینتی ایران. تاریخ دسترسی: 15 فروردین 1393.  www.niop.ir
ذبیحی م، 1391. شناسایی ویروس‏های گوجه‏فرنگی در مزارع استان خراسان­شمالی و بررسی بیولوژیکی و مولکولی ویروس غالب در منطقه. پایان­نامه کارشناسی­ارشد بیماری­شناسی گیاهی، دانشکده کشاورزی دانشگاه تهران.
زین­الدینی ا، 1381. بررسی و تعیین پراکنش ویروس موزاییک یونجه در مناطق شمالی و مرکزی استان خراسان. پایان نامه کارشناسی­ارشد بیماری­شناسی گیاهی، دانشکده کشاورزی دانشگاه فردوسی مشهد.
سبک خیز م ع، جعفر پور ب،  فلاحتی­رستگار  م،  نصیری  م ر  و  فارسی م، 1383. شناسایی و تعیین پراکنش ویروس موزاییک خیار در مزارع شمال استان خراسان. نشریه علوم و صنایع کشاورزی، دوره هجدهم، شماره 1. صفحه­های  169تا 173.
شوشتری س، 1389. بررسی ویروس پژمردگی لکه­ای گوجه فرنگی (TSWV) با استفاده از روش­های سرولوژیکی و مولکولی در سطح استان خراسان رضوی. پایان نامه کارشناسی­ارشد بیماری­شناسی گیاهی، دانشکده کشاورزی دانشگاه فردوسی مشهد.
عباسی­فر ا، 1382. خبر­های ویژه گیاهان زینتی. دومین سمینار علمی- کاربردی گل و گیاهان زینتی ایران، 24-23 مهر ماه، محلات.
فرزادفر س، پوررحیم ر، گل­ نراقی ع.ر و شهرآیین ن، 1379. ردیابی نژاد پیچیدگی برگ شمعدانی ویروس کوتولگی بوته انبوه گوجه فرنگی در شمعدانی­های منطقه ورامین. چهاردهمین کنگره گیاهپزشکی ایران، 17-14 شهریور  ماه، اصفهان.
کامران ر و ایزدپناه ک، 1359. جداسازی و شناسایی ویروس­ های BYMV و ToRSV از روی گلایول در شیراز. نشریه بیماری­های گیاهی، دوره هفدهم، شماره 4. صفحه های 1 تا 7.
معینی ا و ایزدپناه ک، 1379. میزبان­های جدید ویروس پژمردگی لکه­ای گوجه فرنگی در تهران. نشریه بیماری­های گیاهی، دوره سی و ششم، شماره 1. صفحه های 104 تا 105.
معینی ا، سهندپور ا و ایزدپناه ک، 1377. شناسایی ویروس پژمردگی لکه­ای گوجه فرنگی در گیاهان زینتی و گوجه فرنگی در شیراز. سیزدهمین کنگره گیاهپزشکی ایران، 5-1 شهریور ماه، کرج.
Aghamohammadi V, Rakhshandehroo F,  Shams-bakhsh M and  Palukaitis P, 2013. Distribution  and genetic diversity of  Tomato mosaic virus isolates in Iran. Journal of  Plant Pathology 95: 339-347.
Alexandre  MAV,   Soares  RM,  Rivas  EB,  Duarte  LML,  Chagas CM,  Saunal H, Van Regenmortel  MHV  and  Richtzehain LJ,  2000. Characterization  of  a strain of  Tobacco mosaic virus from Petunia. Journal of Phytopathology 148: 601-607.
Anonymous, 2005. Tomato ringspot nepovirus. EPPO Bulletin 35: 313–318.
Anonymous, 2012. Market  in  live  plants  and  floriculture  productsstatistics and reports. European  Commission,  Agriculture and  Rural  Developments. http://ec.europa.eu/cgi bin/etal.pl
Asma  A,  Zahoor A,  Farzana B, Ubairah and Neelam R, 2015. Varietal reaction of Cucumber against Cucumber mosaic virus. American Journal of Plant Sciences 6: 833-838.
Awatif  SA,  Faiza AF and  Radwa MF,  2015. Physiological responses to infection by Tomato bushy stunt virus in  different  host  plants. International  Journal of  Agriculture and  Crop Sciences 8: 438-448.
Card  SD,  Pearson MN  and  Clover  GRG,  2007. Plant  pathogens  transmitted  by pollen. Australasian Plant Pathology 36:455-461.
Clark  MF  and  Adams  AN, 1977. Characteristics of the microplate method of enzyme-linked Immunosrobent assay for the detection of plant viruses. Journal of General Virology 34:475- 483.
Ghotbi T and Shahraeen N, 2012. Incidence and distribution of viruses infecting propagated ornamentals in  Northern  Iran. International  Research  Journal of  Microbiology 3 : 373-381.
Hollings M  and  Huttinga H, 1976. Tomato mosaic virus. CMIAAB Descriptions of Plant Viruses No 156.
Hsu  HT and Maroon-Lango C, 2003. Management of viral diseases in floral and nursery crops: Advances in Plant Disease Management. United States Department of Agriculture: ARS Press. 413-429 pp.
Kaiser WJ,  Mosahebi G  and  Okhovat  M, 1971. Alternative hosts of  viruses  affecting food  legumes in Iran. Iranian Journal of Plant Pathology 7: 85.
Loebenstein G,  Lawson  RH  and  Brunt AA, 1995. Virus  and  virus-like  disease  of  bulb and flower crops. Wiley & Sons publisher 543 pp.
Luis-Arteaga  M,  Rodriguez-Cerezo E,  Fraile  A,  Saez  E  and  Garcia-Arenal F, 1996. Different  Tomato bushy stunt virus strains that cause disease outbreaks in solanaceous crops in Spain. Phytopathology 86: 535-542.
Mahmoodi Safa  J, Nasrolahnejad S and Mostafavi Neishaburi  F, 2016. Detection and identification of Tomato Ring Spot Virus in ornamental plants in North Khorasan Province. Journal of Ornamental Plants 6: 141-150.
Margaria P,  Bosco  L, Vallino  M,  Ciuffo  M,  Mautino  GC,  Tavella  L  and  Turina  M,  2014. The NSs protein of Tomato spotted wilt virus is required for persistent infection and transmission by Frankliniella occidentalis. Journal Virology 88: 5788-5802.
Margaria P,  Ciuffo M,  Rosa C and  Turina M, 2015. Evidence of a Tomato spotted wilt virus resistance-breaking  strain  originated through natural reassortment between two evolutionary-distinct isolates. Virus Research 196:157–161.
Mohammadi Hajiabadi  A,  Jafarpour  B,  Falahat Rastegar  M  and  Babak Abdollahi Mandoulakani  B, 2009. Detection of  Tomato spotted wilt virus in North-East of Iran. Journal of Food, Agriculture and  Environment 7: 471 – 474.
Moini AA, 2010. Identification  of  Tomato ringspot virus (ToRSV) on apple in Iran. Australian Plant Disease Note 5: 105–106.
Morshedi Sh,  Maleki M  and  Ghotbi T, 2013.  Biological  and  serological detection of TSWV on  three  commercial  cultivars in Chrysanthemum morifolium  in Markazi Province of Iran. Annals of  Biological Research 4: 112-119.
Nascimento  LC,  Pensuk  V,  Costa  NP,  Deom  CM  and  Sherwood  J, 2006. Evalution of  peanut genotypes for resistance to Tomato Spotted Wilt Virus by mechanical and thrips inoculation . Pesq. Agropec . bras , Brasilia 41: 937-942.
Pinkerton JN, Kraus J,  Martin RR and Schreiner RP,  2008. Epidemiology of  Xiphinema americanum  and  Tomato Ringspot Virus on  red  raspberry, Rubus  idaeus. Plant Disease 92: 364-371.
Rahimian H  and  Izadpanah K,  1978. Identity and prevalence of  mosaic inducing Cucurbit Viruses in Shiraz, Iran. Phytopathologische  Zeitschrift 92: 305-312.
Rasoulpour R  and  Izadpanah  K,  2007. Characterization  of  Cineraria  strain  of  Tomato yellow ring virus from Iran. Australasian Plant Pathology 36: 286-294.
Walker  MC,  Chisholm  J,  Wei  T,  Ghoshal  B,  Saeed  H,  Rott  M  and  Sanfaçon  H,  2015. Complete genome sequence of three tomato ringspot virus isolates: evidence for reassortment and recombination. Archives of Virology 160: 543-547.