مقاومت به بیماری تغییر رنگ دانه در ارقام برنج محلی و اصلاح‌شده ایرانی و چند رقم خارجی در شرایط مزرعه

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

استادیار پژوهشی، قارچ‌شناسی، بخش گیاهپزشکی مؤسسه تحقیقات برنج کشور.


عنوان مقاله [English]

Resistance to Grain Discoloration Disease in Iranian Local and Improved, and Some Foreign Rice Cultivars in Field Conditions

نویسنده [English]

  • Firidon Padasht Dehkaei
Assistant Professor, Mycology, Plant Protection Department, Rice Research Institute of Iran, Rasht, Iran.