شناسایی مولکولی سه گونۀ ویروس در مزارع گوجه فرنگی استان آذربایجان شرقی

دوره 6، شماره 4، اسفند 1396، صفحه 21-36

داود کولیوند؛ نعمت سخندان بشیر؛ شهین صبحی؛ مینا راستگو


تاثیر قارچ اندومایکوریز Piriformospora indica و اسید سالیسیلیک بر میزان فعالیت آنزیم های آنتی اکسیدان در گندم حساس به بیماری سفیدک سطحی

دوره 7، شماره 2، شهریور 1397، صفحه 25-36

لیلا آهنگر؛ غلامعلی رنجبر؛ ولی الله بابایی زاد؛ حمید نجفی؛ عباس بیابانی


بررسی سطوح نسبی مقاومت به شانکر باکتریایی در ژرم پلاسم ایرانی آلبالو

دوره 10، شماره 4، آذر 1400، صفحه 25-35

10.22034/arpp.2021.13486

شهاب رنجبری؛ منصوره کشاورز؛ ناصر بوذری؛ سیده نیکو کاکوان؛ زینب صالحی


پراکنش فضایی شته ی کوچک گردو (Chromaphis juglandicola (Kaltenbach) (Homp., Aphididae در باغ های گردوی استان آذربایجان شرقی

دوره 4، شماره 2، مهر 1394، صفحه 27-41

حسین مهدوی؛ شهزاد ایرانی پور؛ علی مهرور؛ رقیه کریم زاده


اثر سالیسیلیک اسید در القاء مقاومت سیستمیک در گیاه خیار به بیماری مرگ گیاهچه ناشی از Pythium aphanidermatum

دوره 5، شماره 2، مهر 1395، صفحه 27-43

سیدکاظم صباغ؛ ابراهیم صباغ؛ جواد آبخو؛ فاطمه زینتی فخرآبادی


تعیین ترادف ژن پروتئین پوششی دو جدایه ایرانی ویروس موزائیک هندوانه و بررسی جایگاه فیلوژنتیکی آنها

دوره 6، شماره 1، فروردین 1396، صفحه 27-40

حسین معصومی؛ فاطمه محمدی پاقلعه؛ خدیجه سالاری؛ جهانگیر حیدرنژاد؛ اکبر حسینی پور


تحقیقی در زمینه شناسایی قارچ های تیره Erysiphaceae استان اردبیل بر اساس ویژگی های ریخت شناختی

دوره 4، شماره 1، فروردین 1394، صفحه 29-40

مهدی داوری؛ محمود باقری خیرآبادی؛ کوثر شریفی؛ سیداکبر خداپرست


بررسی فلور، توزیع مکانی و شاخص های تنوع علف های هرز در جنگل‌کاری پیرامون شهر کرج

دوره 8، شماره 1، تیر 1398، صفحه 33-43

سیامک کاتبی فر؛ مرجان دیانت؛ مصطفی اویسی


چندشکلی و بیان دو پروتئین LysM-RLK در سیب زمینی قبل و بعد از بروز بیماری بلایت زودرس

دوره 8، شماره 2، شهریور 1398، صفحه 33-48

فرهاد نظریان فیروزآبادی؛ کوشالاپا آجامادا