تأثیر برخی قارچ‌کش‌ها بر جوانه زنی و رشد لوله گرده بادام در شرایط in-vitro و in-vivo و تشکیل میوه در شرایط باغ

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 بخش تحقیقاتی باغبانی ، موسسه تحقیقاتی اصلاح و تهیه بذر و نهال کرج

2 کارشناس ارشد بخش تحقیقاتی باغبانی ، موسسه تحقیقاتی اصلاح و تهیه بذر و نهال کرج


عنوان مقاله [English]

Effects of Some Fungicides on Pollen Germination, Pollen Tube Growth and Fruit Set in Almond in- vitro and in- vivo Conditions

نویسندگان [English]

  • Ali Imani 1
  • Ali Zarabi 2
1 Horticultural Department of Seed and Plant Improvement Institute, Karaj, Iran
2 Horticultural Department of Seed and Plant Improvement Institute, Karaj, Iran