ارزیابی مقاومت برخی ارقام گندم به‌نژاد غالب قارچ عامل بیماری لکه‌خرمایی در استان اردبیل

دوره 11، شماره 2، خرداد 1401، صفحه 1-16

10.22034/arpp.2021.13624

مژگان قربی؛ حسن مومنی؛ ورهرام رشیدی؛ علیرضا احمدزاده؛ مهرداد یارنیا


بررسی واکنش ژنوتیپ‌های پیشرفته و تجاری گندم ایران نسبت به زنگ قهوه‌ای در مراحل گیاهچه‌ای و گیاه کامل

دوره 11، شماره 4، دی 1401، صفحه 1-13

10.22034/arpp.2022.15742

سید طه دادرضائی؛ محمدعلی دهقان؛ صفرعلی صفوی؛ محمد دالوند؛ کمال شهبازی


Antifungal activity of tobacco Osmotin expressed in Escherichia coli against some plant pathogenic fungi

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 07 بهمن 1402

10.22034/arpp.2024.17489

علی علیزاده تیلکی؛ مصطفی مطلبی؛ زهرا مقدسی جهرمی؛ عصمت جورابچی


تغییرات جمعیت حشرات کامل دو گونه سوسک چوبخوار خرماOryctes agamemnon mathiesseni و O. elegans در نخلستان‌های ماهشهر خوزستان

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 28 فروردین 1403

10.22034/arpp.2024.17804

زهرا آقاجری؛ آرش راسخ؛ سارا ضرغامی


رفتار زیستی متفاوت در تعامل دو باکتری بذرزاد گندم، Erwinia persicina و Xanthomonas translucens ، در شرایط درون‌شیشه و درون‌زیوه

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 24 اردیبهشت 1403

10.22034/arpp.2024.17967

آی سن افخمی فر؛ کبری مسلم خانی؛ نادر حسن زاده؛ جواد رزمی؛ نیما خالدی


پیش‌ آگاهی بیماری سفیدک پودری برای باغ‌‌های سیب بر پایه فناوری اینترنت اشیاء.

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 01 خرداد 1403

10.22034/arpp.2024.18012

بهاره جمشیدی؛ حسین خباز جلفایی


کنترل زیستی بیماری سپتوریوز برگی گندم با استفاده از جدایه‏ هایTrichoderma

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 21 خرداد 1403

10.22034/arpp.2024.18053

حمیده خواسی؛ امیر میرزادی گوهری؛ خلیل بردی فتوحی فر؛ محمد جوان نیکخواه؛ محسن فرزانه؛ شهرام نعیمی


باقیمانده آفت کش ها در خیار گلخانه‌ای مناطق جنوب تهران

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 23 خرداد 1403

10.22034/arpp.2024.18062

شهریار عسگری؛ وحیده مهدوی


پراکنش فضایی گال‌های ایجاد شده توسط کنه Acalitus phloeocoptes (Acari: Eriophyidae) و تغییرات فصلی آن در باغ آلو

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 23 خرداد 1403

10.22034/arpp.2024.18063

رؤیا تقی زاده؛ لیلا احدی


Fixed-precision sequential sampling to estimate the population density of Heliothis viriplaca (Leidoptera: Noctuidae) in bean fields of Shush District, southwest Iran

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 23 خرداد 1403

10.22034/arpp.2024.18064

علی رجب پور؛ نعمت دیناروند


پایش فاکتورهای پرآزاری قارچ Puccinia triticina، عامل زنگ قهوه‌ ای گندم در ایران در سال‌های زراعی 1402-1400

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 26 خرداد 1403

10.22034/arpp.2024.18069

سید طه دادرضائی؛ علی عمرانی؛ سید نصرت اله طباطبایی؛ محمد دالوند؛ صفرعلی صفوی؛ محمدعلی دهقان؛ الهام الاحسنی؛ سید محمود طبیب غفاری؛ علی ناظری؛ فرنو ملک پور؛ زهره حسن‌بیات؛ حسین‌علی فلاحی؛ عزت‌اله نباتی؛ داریوش صفایی


زیست‏شناسی شته مومی کلم، Brevicoryne brassicae (Hem.; Aphididae)، و زنبور پارازیتویید Diaeretiella rapae (Hym., Braconidae) روی کلزای تلقیح شده با باکتری Bacillus subtilis، در شرایط آزمایشگاهی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 26 خرداد 1403

10.22034/arpp.2024.18071

سمیه کرمیان؛ عباسعلی زمانی؛ روح اله شریفی؛ محسن سعیدی


شناسایی ریخت‌ شناختی و مولکولی Trichocladium solani، عامل پوسیدگی زرد غده سیب‌زمینی در ایران

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 30 خرداد 1403

10.22034/arpp.2024.18082

محسن عیاری؛ ابوالفضل نرمانی؛ مهدی ارزنلو


اثرات کشندگی اسانس‌های گیاهی فرموله شده روی شپشک آردآلود پنبه Phenacoccus solenopsis (Hem.: Pseudococcidae) در شرایط آزمایشگاهی و مزرعه‌ای

دوره 9، شماره 3، آذر 1399، صفحه 11-27

الهام روزدار؛ بهزاد حبیب پور؛ محمدسعید مصدق؛ محمد محمودی سورستانی


ذخیره سازی تخم های بالتوری سبز، Chrysoperla carnea در دمای پایین

دوره 10، شماره 2، تیر 1400، صفحه 11-22

10.22034/arpp.2021.12998

فاطمه هنرمند گل بته؛ علی افشاری؛ علی ندیمی؛ محمود جوکار


تجزیه بیومتریک صفات مرتبط با عملکرد در واکنش به بیماری زنگ سیاه (Puccinia graminis f. sp. tritici) در ژنوتیپ‌های گندم زمستانه

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 29 خرداد 1403

10.22034/arpp.2024.18078

آرمین واحدرضائی؛ علی اصغری؛ مجید نوروزی؛ سعید اهری‌زاد؛ رامین روح پرور؛ اشکبوس امینی


Alleviation of Rhizoctonia root rot damage in common bean by some arbuscular mycorrhizal fungi

دوره 12، شماره 1، فروردین 1402، صفحه 13-24

10.22034/arpp.2023.16034

ناهید معرف‌زاده؛ هادی خاطری؛ سعید عباسی