نویسنده = حسین عظیمی
کارایی ترکیبات تجاری قارچ‌کش‌ اکسی‌کلرور مس در کنترل بیماری سفیدک داخلی خیار

دوره 10، شماره 4، آذر 1400، صفحه 81-89

10.22034/arpp.2021.13485

سیدرضا فانی؛ حسین عظیمی؛ فرید بیکی؛ موسی نجفی نیا


اثر قارچ کش تری فلوکسی استروبین + تبوکونازول (ناتیوو®) در کنترل بیماری لکه سیاه سیب

دوره 5، شماره 1، فروردین 1395، صفحه 1-15

حسین عظیمی؛ حسین جعفری؛ حسین کربلایی خیاوی