کلیدواژه‌ها = گلخانه
کارایی چند قارچ‌کش‌ جدید در کنترل بیماری لکه‌موجی گوجه‌فرنگی

دوره 13، شماره 1، فروردین 1403، صفحه 59-71

10.22034/arpp.2023.17121

کسری شریفی؛ آزاده گودرزی؛ بنفشه صفائی‌فراهانی