دوره و شماره: دوره 11، شماره 1، فروردین 1401، صفحه 1-126 
اثرات کشندگی و زیرکشندگی ترکیب دی‏فلوویدازین روی کنه قرمز مرکبات (Panonychus citri)

صفحه 49-59

10.22034/arpp.2021.13504

میثم سلیمانی کراتی؛ محمد قدمیاری؛ آزاده کریمی ملاطی؛ الهه شفیعی علویجه


مقاله کوتاه

ردیابی آلودگی ویروس وای سیب زمینی (Potato virus Y) در حجم وسیع توده‌های بذری سیب زمینی با استفاده تلفیقی از روش‌های مولکولی و کشت تک جوانه

صفحه 121-126

10.22034/arpp.2021.13587

کبری مسلم خانی؛ فاطمه خلقتی بناء؛ محمد محمدی؛ جهانبخش حسین نژادیان؛ فرشید حسنی؛ شمس اله نیکجه فراهانی؛ کمال الدین عباسی