کلیدواژه‌ها = دشمنان طبیعی
پراکنش و تراکم جمعیت آفات گلرنگ و دشمنان طبیعی آن‌ها در استان اصفهان

دوره 7، شماره 3، آذر 1397، صفحه 91-101

محمدرضا نعمت اللهی؛ محمدرضا باقری


اثرات جانبی برخی آفت کش ها روی سن شکارگر(Hemiptera: Miridae) Nesidiocoris tenuis Reuter

دوره 6، شماره 2، شهریور 1396، صفحه 71-82

محمدعلی ضیایی مدبونی؛ محمدامین سمیع؛ پیمان نامور؛ سمیه رنحبر