کلیدواژه‌ها = آنتاگونیست
کنترل زیستی بیماری سپتوریوز برگی گندم با استفاده از جدایه‏ هایTrichoderma

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 21 خرداد 1403

10.22034/arpp.2024.18053

حمیده خواسی؛ امیر میرزادی گوهری؛ خلیل بردی فتوحی فر؛ محمد جوان نیکخواه؛ محسن فرزانه؛ شهرام نعیمی


کنترل بیولوژیک بیماری پاخوره گندم با استفاده از دو گونه Trichoderma harzianum و Trichoderma viride

دوره 10، شماره 3، مهر 1400، صفحه 93-107

10.22034/arpp.2021.13305

ساناز کیانی وفا؛ عیدی بازگیر؛ مصطفی درویش نیا


توانایی اکتینومیست¬ها در کنترل زیستی برخی قارچ¬های بیمارگر و نماتد مرکبات در شرایط آزمایشگاهی

دوره 2، شماره 1، بهمن 1392، صفحه 41-51

سینا نوری زاده؛ سالار جمالی؛ مرتضی گلمحمدی؛ حسن پدرام فر