نویسنده = مهدی ارزنلو
شیوع گونه‌های Penicillium روی انگور و کشمش در استان‌های آذربایجان‌شرقی، غربی و قزوین

دوره 6، شماره 1، فروردین 1396، صفحه 41-54

علی خدایی؛ اسدالله بابای اهری؛ مهدی ارزنلو


تشخیص مولکولی گونه ی Biscogniauxia mediterranea، عامل بیماری ذغالی بلوط، با استفاده از آغازگرهای اختصاصی

دوره 5، شماره 2، مهر 1395، صفحه 175-186

مهدی ارزنلو؛ سعید قاسمی اسفهلان؛ سیما خدایی؛ مجید توکلی؛ اسداله بابای اهری