دوره و شماره: دوره 2، شماره 2، اسفند 1392، صفحه 1-87 

مقاله پژوهشی

بهینه‌سازی محیط کشت صنعتی برای تولید انبوه مخمر زیستی Candida membranifaciens عامل کنترل زیستی کپک آبی و کپک خاکستری سیب

صفحه 1-15

محمدرضا خوشایند؛ لاچین مختارنژاد؛ حسن رضا اعتباریان؛ محسن فرزانه؛ پژمان شیخ پور