نویسنده = محمد دالوند
پایش فاکتورهای پرآزاری قارچ Puccinia triticina، عامل زنگ قهوه‌ ای گندم در ایران در سال‌های زراعی 1402-1400

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 26 خرداد 1403

10.22034/arpp.2024.18069

سید طه دادرضائی؛ علی عمرانی؛ سید نصرت اله طباطبایی؛ محمد دالوند؛ صفرعلی صفوی؛ محمدعلی دهقان؛ الهام الاحسنی؛ سید محمود طبیب غفاری؛ علی ناظری؛ فرنو ملک پور؛ زهره حسن‌بیات؛ حسین‌علی فلاحی؛ عزت‌اله نباتی؛ داریوش صفایی


بررسی واکنش ژنوتیپ‌های پیشرفته و تجاری گندم ایران نسبت به زنگ قهوه‌ای در مراحل گیاهچه‌ای و گیاه کامل

دوره 11، شماره 4، دی 1401، صفحه 1-13

10.22034/arpp.2022.15742

سید طه دادرضائی؛ محمدعلی دهقان؛ صفرعلی صفوی؛ محمد دالوند؛ کمال شهبازی