دوره و شماره: دوره 6، شماره 1، فروردین 1396، صفحه 1-112 
مروری بر آلودگی نماتد مولد گره ریشه در باغ های پسته ی رفسنجان

صفحه 15-25

زینب خاتمی دوست؛ سالار جمالی؛ حسین فریور مهین؛ مهدی مرادی


تعیین ترادف ژن پروتئین پوششی دو جدایه ایرانی ویروس موزائیک هندوانه و بررسی جایگاه فیلوژنتیکی آنها

صفحه 27-40

حسین معصومی؛ فاطمه محمدی پاقلعه؛ خدیجه سالاری؛ جهانگیر حیدرنژاد؛ اکبر حسینی پور


حساسیت چندگونه آفت انباری به اسانس های گیاهان شوید، کرفس و نعناع وحشی

صفحه 65-76

مصطفی معروف پور؛ یاور وفایی؛ عسکر عبداللهی؛ ادریس بدیعی


بررسی بیمارگری قارچ Metarhizium anisopliae بر روی شته سبز هلو Myzus persicae

صفحه 77-86

سلیمان امیری؛ زهرا شریفی؛ ساناز گلجانیان؛ زینب السادات متشرعی