نویسنده = محمد قدمیاری
The impact of host plant on biological parameters of Diuraphis noxia

دوره 12، شماره 4، دی 1402، صفحه 399-411

10.22034/arpp.2023.16895

حمیده طبسیان؛ شیلا گلدسته؛ غلامحسین مروج؛ الهام صنعتگر؛ محمد قدمیاری


تعیین ویژگی‌‎های بیوشیمیایی آنزیم‌های‌ گالاکتوزیداز درپروانه‌ی ابریشم باف پاییزیHyphantria cunea Drury (Lepidoptera:Arctidae)

دوره 6، شماره 4، اسفند 1396، صفحه 67-78

مولود غلام زاده چیتگر؛ محمد قدمیاری؛ جلال جلالی سندی؛ بهروز کوچکی