دوره و شماره: دوره 6، شماره 4، اسفند 1396، صفحه 147-163 
بررسی نقش بوته‌های زرشک در انتقال عامل بیماری زنگ سیاه گندم به فصل دیگر

صفحه 11-20

حجت اله ربانی نسب؛ محمد رضوی؛ محمدعلی آقاجانی؛ مهرداد عباسی؛ سپیده ساجدی؛ محمدرضا میرزایی؛ مسعود ذاکر؛ علی دهقانی؛ ساسان رجایی؛ مجید الداغی


شناسایی مولکولی سه گونۀ ویروس در مزارع گوجه فرنگی استان آذربایجان شرقی

صفحه 21-36

داود کولیوند؛ نعمت سخندان بشیر؛ شهین صبحی؛ مینا راستگو


شناسایی و بررسی بیماری زایی قارچ های هیفومیستی مرتبط با ریشه و طوقه ی گندم در استان زنجان

صفحه 37-52

لیلا عبدی پور اصل؛ رقیه همتی؛ رسول زارع؛ محمدطاهر هرکی نژاد؛ علیرضا علیزاده