کلیدواژه‌ها = پرآزاری
پایش فاکتورهای پرآزاری قارچ Puccinia triticina، عامل زنگ قهوه‌ ای گندم در ایران در سال‌های زراعی 1402-1400

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 26 خرداد 1403

10.22034/arpp.2024.18069

سید طه دادرضائی؛ علی عمرانی؛ سید نصرت اله طباطبایی؛ محمد دالوند؛ صفرعلی صفوی؛ محمدعلی دهقان؛ الهام الاحسنی؛ سید محمود طبیب غفاری؛ علی ناظری؛ فرنو ملک پور؛ زهره حسن‌بیات؛ حسین‌علی فلاحی؛ عزت‌اله نباتی؛ داریوش صفایی


کارآیی ژن‌های مقاومت به بیماری لکه‌برگی سپتوریایی(Stb) در ارقام افتراقی گندم در برابر جدایه‌های Zymoseptoria tritici

دوره 6، شماره 3، آذر 1396، صفحه 109-124

شعبان کیا؛ کامران رهنما؛ حسن سلطانلو؛ ولی اله بابایی زاد؛ محمدعلی آقاجانی