کلیدواژه‌ها = مدیریت
افزایش میزان تحمل خربزه به ویروس زردی شته زاد کدوئیان و ویروس کوتولگی زرد کدوئیان با استفاده از محرک‌های سیستم دفاعی

دوره 13، شماره 2، تیر 1403، صفحه 167-177

10.22034/arpp.2024.17688

منصور صلاتی؛ کاوه بنانج؛ سارا قارونی کاردانی؛ محمدرضا حسینی؛ زهرا غلامپور


تاثیر تیمار بذر با قارچکش های مختلف درکنترل بیماری های فوزاریومی ذرت

دوره 12، شماره 3، مهر 1402، صفحه 335-350

10.22034/arpp.2023.16374

حسن مومنی؛ حسین براری؛ حجت الله ربانی نسب؛ همایون کاظمی؛ حسین کربلایی خیاوی