نقش اندام های مختلف میزبان در ایجاد و بقاء بیماری آتشک درختان میوه دانه دار Erwinia amylovora)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

مربی پژوهش بخش تحقیقات گیاه پزشکی، مرکز تحقیقات کشاورزی سمنان (شاهرود).


عنوان مقاله [English]

Role of Infected Plant Parts in Development and Survival of Fire Blight of Pome Fruits (Erwinia amylovora)

نویسندگان [English]

  • Farkhondeh Ommati
  • Masoud Zaker
Researchers, Department of Plant Protection, Shahrood Agricultural Research Center.