کلیدواژه‌ها = Zymoseptoria tritici
کنترل زیستی بیماری سپتوریوز برگی گندم با استفاده از جدایه‏ هایTrichoderma

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 21 خرداد 1403

10.22034/arpp.2024.18053

حمیده خواسی؛ امیر میرزادی گوهری؛ خلیل بردی فتوحی فر؛ محمد جوان نیکخواه؛ محسن فرزانه؛ شهرام نعیمی


کارآیی ژن‌های مقاومت به بیماری لکه‌برگی سپتوریایی(Stb) در ارقام افتراقی گندم در برابر جدایه‌های Zymoseptoria tritici

دوره 6، شماره 3، آذر 1396، صفحه 109-124

شعبان کیا؛ کامران رهنما؛ حسن سلطانلو؛ ولی اله بابایی زاد؛ محمدعلی آقاجانی