نویسنده = شهریار عسگری
باقیمانده آفت کش ها در خیار گلخانه‌ای مناطق جنوب تهران

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 23 خرداد 1403

10.22034/arpp.2024.18062

شهریار عسگری؛ وحیده مهدوی


نحوه ی تخصیص بودجه ی زمانی زنبور ماده Trissolcus vassilievi (Mayr) در رویارویی با تخم سن گندم (Eurygaster integriceps Puton)

دوره 7، شماره 2، شهریور 1397، صفحه 1-11

پریسا بنامولایی؛ شهزاد ایرانی پور؛ شهریار عسگری


واکنش تابعی دو جمعیت زنبور Trissolcus vassilievi (Mayr) به تخم سن گندم (Eurygaster integriceps Puton)

دوره 6، شماره 4، اسفند 1396، صفحه 89-106

پریسا بنامولایی؛ شهزاد ایرانی پور؛ شهریار عسگری