فعالیت لیپاز روده‌ای کرم غوزه ی پنبه Helicoverpa armigera Hb. و اثر چند ترکیب آزمایشگاهی بر آن

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی سابق کارشناسی ارشد حشره‌شناسی کشاورزی دانشکده کشاورزی دانشگاه تبریز.

2 استاد دانشکده کشاورزی دانشگاه تبریز.


عنوان مقاله [English]

Lipase Enzyme Activity in Digestive System of Helicoverpa armigera Hb. (Lep.: Noctuidae) and Effect of Some Laboratory Compounds on It

نویسندگان [English]

  • Masoud Chamani 1
  • Reza Farshbaf Pourabad 2
  • Mostafa Valizadeh 2
1 Former MSc. Student, Department of Plant Protection, Faculty of Agriculture, University of Tabriz, Tabriz, Iran
2 Professor, Faculty of Agriculture, University of Tabriz, Tabriz, Iran