تاثیر مهارکننده های پروتئینی استخراج شده از دانه‌های ماش، نخود و گندم بر فعالیت آلفا- آمیلاز روده‌ای لاروهای سفیده ی‌ بزرگ کلم (Pieris brassicae L. (Lep.: Pieridae

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی کارشناسی ارشد، گروه گیاهپزشکی، پردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران، کرج

2 استاد، گروه گیاهپزشکی، پردیس کشاورزی و منابع طبیعی، دانشگاه تهران، کرج


عنوان مقاله [English]

Effect of Mung bean, Pea and Wheat Proteinaceous Seed Extracts on Amylase Activity of the Pieris brassicae Linnaeus (Lepidoptera: Pieridae)

نویسندگان [English]

  • Mojtaba Esmaeily 1
  • Ali Reza Bandani 2
1 MSc Student, Plant Protection Department, College of Agriculture and Natural Resources, University of Tehran, Karaj, Iran
2 Professor, Plant Protection Department, College of Agriculture and Natural Resources, University of Tehran, Karaj, Iran