عملکرد خاک دیاتومه ایرانی به تنهایی و در تلفیق با عصاره پونه در مقایسه با فرمولاسیون Silicosec® برای حفاظت دانه‌های مختلف غلات علیه حشرات کامل Tribolium confusum

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

گروه گیاه‌پزشکی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه شهید چمران اهواز، اهواز، ایران.

چکیده

استفاده از حشره‏ کش‏ های تماسی مصنوعی امروزه یکی از استراتژی‏ های متداول برای جلوگیری از خسارت آفات انباری می‏ باشد. با توجه به اهمیت اقتصادی آفات حشره ­ای انباری و مقاوم شدن آن‏ ها نسبت به حشره ‏کش‏ های متداول شیمیایی، یافتن یک روش ایمن، مناسب، اقتصادی و با دوام ضروری می ‏باشد. در این پژوهش، فعالیت حشره ­کشی غلظت­ 400 میلی­ گرم بر کیلوگرم فرمولاسیون­ تجاری Silicosec®، فرمولاسیون ایرانی Dryasil به تنهایی،  Dryasil+ 05/0 درصد عصاره پونه (Mentha longifolia)، پودر تالک + 05/0 درصد عصاره پونه روی حشرات کامل شپشه آرد Tribolium confusum Jacqulin در غلات مختلف شامل گندم، جو، برنج، شلتوک و ذرت ارزیابی شد. غلات تیمار نشده به عنوان شاهد منفی، و غلات تیمار شده با پودر تالک به عنوان شاهد مثبت در نظر گرفته شدند. تلفات حشرات کامل 1، 5، ۷، 10 و ۱۴ روز بعد از تیمار شمارش شد. در بیشتر موارد فرمولاسیون  Dryasil و بعد از آن Silicosec®، به طور معنی داری جمعیت حشرات مورد آزمایش را در توده غلات کنترل کردند. میانگین درصد تلفات حشرات کامل شپشه آرد در گندم، جو، برنج،  شلتوک و ذرت تیمار شده با فرمولاسیون Dryasil خاک دیاتومه به ترتیب 44/54، 0/80، 44/54، 55/45، و 55/45 درصد، 14 روز پس از تیمار گزارش شد. درصورتی که در همین فاصله زمانی، Silicosec® به ترتیب توانست 66/56، 55/65، 44/34، 0/50، و 33/43 درصد از حشرات کامل شپشه آرد را به ترتیب در گندم، جو، برنج، شلتوک و ذرت کنترل کند. نتایج نشان داد که اثر حشره­ کشی خاک ­های دیاتومه با گذشت زمان افزایش می­ یابد. علاوه براین، Dryasil را می­ توان به عنوان نگهدارنده مناسب غلات جهت کنترل حشرات آفات انباری توصیه کرد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Performance of Iranian diatomaceous earth alone and in combination with Mentha longifolia extract compared to Silicosec® formulation to protect different cereal grains against Tribolium confusum

نویسندگان [English]

  • Forooq Zarasvandi
  • Ali Asghar Seraj
  • Masumeh Ziaee
Department of Plant Protection, Faculty of Agriculture, Shahid Chamran University of Ahvaz, Ahvaz, Iran.
چکیده [English]

The use of synthetic contact insecticides is one of the common strategies to prevent the damage of storage pests. Considering the economic importance of storage insect pests and their resistance to common chemical insecticides, it is necessary to find a safe, suitable, economical and durable method. In this research, the insecticidal activity of 400 mg/kg concentration of a commercial formulation, Silicosec®, an Iranian formulation Dryasil, Dryasil + 0.05% Mentha longifolia extract, talcum powder alone, talcum powder + 0.05% of M. longifolia extract was evaluated on Tribolium confusum adults in different grains including wheat, barley, rice, paddy rice and corn. Untreated grains were considered as negative controls and grains treated with talcum powder were considered as positive controls. The mortality of adult insects were counted 1, 5, 7, 10 and 14 days after treatment. In most cases, the Dryasil formulation followed by Silicosec® significantly controlled the tested insect population in the grain mass. The mean mortality percentage of T. confusum 14 days after treatment in wheat, barley, rice, paddy and corn treated with Dryasil formulation was reported 54.44, 80.0, 54.44, 45.55, and 45.55 %, respectively. In the same time period, Silicosec® was able to control 56.66, 65.55, 34.44, 50.0, and 43.33% of T. confusum adults in wheat, barley, rice, paddy rice and corn, respectively. The results showed that the insecticidal efficacy of diatomaceous earth increased over time. Moreover, Dryasil can be recommended as a suitable grain protectant to control storage insect pests.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Diatomaceous earth
  • T. confusum
  • cereal
  • grain protectant