بررسی تنوع و غنای گونه ای شته های گندم و معرفی کفشدوزک های شکارگر آنها درارومیه، استان آذربایجان غربی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استاد گروه کشاورزی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد مهاباد، استان آذربایجان غربی ایران.

2 دانشجوی دوره دکتری حشره شناسی کشاورزی دانشگاه ارومیه استان آذربایجان غربی ایران.


عنوان مقاله [English]

Investigating of Diversity and Species Richness of the Wheat Aphids and Introducing their Coccinellid Predators in Urmia, West-Azerbaijan Province

نویسندگان [English]

  • Nouraldin Shayesteh 1
  • Hossien Ranji 2
1 Profossor of Agricultural Department , College of Agriculture and Natural Science Mahabad Branch of Islamic Azad University, Mahabad, Iran.
2 PhD Student of Agricultural Entomology, Urmia University, West Azerbaijan, Iran