تاثیر رژیم‌های غذایی مختلف بر بیان ژن آلفا-‌ آمیلاز در لاروهای سن پنجم شب‌پره‌ هندی، Plodia interpunctella Hubner (Lepidoptera: Pyralidae)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی سابق کارشناسی ارشد حشره‏شناسی کشاورزی، گروه گیاهپزشکی دانشکده کشاورزی دانشگاه تبریز

2 استاد گروه گیاهپزشکی دانشکده کشاورزی دانشگاه تبریز

3 استاد گروه به نژادی و بیوتکنولوژی دانشکده کشاورزی دانشگاه تبریز

4 استادیار گروه گیاهپزشکی دانشکده کشاورزی دانشگاه تبریز


عنوان مقاله [English]

Effect of Four Different Nutrition Regimes on the Alpha-Amylase Gene Expression in Plodia interpunctella Hubner (Lepidoptera: Pyralidae)

نویسندگان [English]

  • Paria Masoumi 1
  • Reza Farshbaf Pourabad 2
  • Seyed Abolghasem Mohammadi 3
  • Reza Khakvar 4
1 Former Graduate Student of Agriculture Entomology, Department of Plant Protection, Faculty of Agriculture, University of Tabriz, Iran.
2 Professor Department of Plant Protection, Faculty of Agriculture, University of Tabriz, Iran.
4 Professor, Department of Plant Breeding, and Biotechnology, Faculty of Agriculture, University of Tabriz, Iran.