تاثیر کاربرد بنومیل (Benomyl) و پاراکوات (Paraquat) بر رشد جمعیت باکتری‌ Azospirillum irakense

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار گروه منابع طبیعی و محیط زیست، دانشگاه پیام نور، ایران

2 استادیار گروه گیاه‏پزشکی، دانشکده‏ کشاورزی، دانشگاه تبریز

3 دانشجوی سابق کارشناسی ارشد گروه گیاه‏پزشکی، دانشکده‏ کشاورزی، دانشگاه تبریز


عنوان مقاله [English]

Effect of Benomyl and Paraquat on Bacterial Population Growth of Azospirillum irakense

نویسندگان [English]

  • Nasrin Sabour Moghadam 1
  • Reza Khakvar 2
  • Nasibeh Mohammadnejad 3
  • Fatemeh Ansari 3
1 Department of Environment and Natural Resources, Payame Noor University, I. R. of Iran.
2 Plant Protection Department, Faculty of Agriculture, University of Tabriz.
3 Graduated MSc, Department of Plant Protection, Faculty of Agriculture, University of Tabriz, Tabriz, Iran.