ارزیابی مقدماتی برخی قارچکش‌های انتخابی بر عوامل پوسیدگی ریشه درختان سیب در استان اصفهان

نوع مقاله : مقاله کوتاه

نویسندگان

گروه گیاهپزشکی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه صنعتی اصفهان، اصفهان، ایران.

چکیده

بیماری پوسیدگی ریشه و طوقه درختان سیب در مناطق مختلف جهان دارای اهمیت است و سالیانه خسارت قابل توجهی به باغ­های سیب در سراسر دنیا وارد می­کند. با توجه به حضور عوامل قارچی جدیداً شناسایی شده در مناطق سیب­کاری استان اصفهان، حساسیت گونه­های Fusarium solani و F. oxysporum به عنوان فراوان­ترین گونه­های شناسایی شده زوال درختان سیب نسبت به قارچکش­های معمول شامل تیلت، امیننت، کابریودو، کولیس، ارتیواتاپ، لاماردور، یونیفرم، فلینت، استروبی، رورال­تی­اس و توپسین­ام در غلظت­های 10، 25، 50، 100 و mg/l200 در شرایط آزمایشگاهی مورد ارزیابی قرار گرفت. قارچکش­های لاماردور، رورال­تی­اس، ارتیواتاپ و تیلت به دلیل میانگین بازدارندگی رشد میسلیومی بیش از 50% در اغلب غلظت­های مورد آزمایش در دو گونه Fusarium و قارچکش امینت در همه غلظت­های مورد آزمایش در F. oxysporum در مقایسه با سایر قارچکش­ها در شرایط آزمایشگاهی، تاثیر بیشتری در مهار رشد میلسیومی داشتند. اگرچه اجرای آزمون آزمایشگاهی در غربال­گری اولیه قارچکش­ها بسیار مفید است اما به منظور توصیه قطعی یک قارچکش جهت کنترل بیماری، علاوه بر آزمون قارچکش­ها در شرایط آزمایشگاه، اجرای آزمون در شرایط گلخانه و مزرعه نیز ضروری می­باشد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Primarily evaluation of some selected fungicides on the root rot agents of apple trees in Isfahan province

نویسندگان [English]

  • Zieynab Esmaili
  • Bahram Sharifnabi
  • Jahangir Khajehali
Department of Plant Protection, College of Agriculture, Isfahan University of Technology, Isfahan, Iran.
چکیده [English]

Root and crown rot disease of apple trees is important in different regions of the world and causes considerable damage to apple orchards around the world annually. Due to the presence of newly known fungal agents in apple growing areas of Isfahan province, sensitivity of Fusarium solani and F. oxysporum species as the most abundant identified species of decay of apple trees compared to common fungicides including Tilt, Eminent, Cabrio Duo, Collis, Ortiva Top, Lamardor, Uniform, Flint, Stroby, Rovral TS and Topsin M at concentrations of 10, 25, 50, 100 and 200 mg/l were tested in vitro. Lamardor, Rovral TS, Ortiva top and Tilt fungicides at the highest tested concentrations in both Fusarium species and Eminent at all tested concentrations in F. oxysporum resulted in more than 50% mycelial growth inhibition in vitro, in comparison with the other fungicides. Although, performing a laboratory test is very useful in the initial screening of fungicides, but in order to definitively recommend a fungicide to control the disease, in addition to fungicides experiment in vitro, testing in greenhouse and field conditions is also necessary.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Fungal agents
  • root and crown rot
  • decay of apple trees
  • mycelial growth inhibition
  • Fusarium